Trekkersveld IV

 • De gemeente Zeewolde heeft aangekondigd het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld aanzienlijk te willen uitbreiden.
 • Dit is de vierde uitbreiding van het Trekkersveld, waarmee het bedrijvengebied tussen de Spiekweg (noord) en de Knardijk op een totale oppervlakte van 356 hectare komt.
 • Het nieuwe gebied loopt vanaf het huidige Trekkersveld 3, de Gooiseweg, de Knardijk tot de Hoge Vaart.
 • De beide uitbreidingsgebieden worden als één ruimtelijke ontwikkeling gezien en zullen daarom in nauwe samenhang met elkaar worden ontwikkeld als Trekkersveld 4.
 • De totale ontwikkeling van Trekkersveld 4 zal naar verwachting tenminste 500 - 800 arbeidsplaatsen opleveren. Een substantieel deel wordt gerealiseerd op de datacenter campus. Dit betreft veelal ook hoogwaardige werkgelegenheid.

Uitbreiding regulier bedrijventerrein

 • De uitbreiding is verdeeld in twee delen.
 • Een deel bestaat uit 35 hectare wat beschikbaar komt als regulier bedrijventerrein.
 • Het reguliere bedrijventerrein is direct aansluitend op het bestaande Trekkersveld. Dit terrein bestaat uit kavels tot 5 hectare.
 • Hiermee worden veelal lokale en regionale bedrijven bediend.

Realisatie campus met hyperscale datacenter

 • Het tweede deel van de uitbreiding bestaat uit 166 hectare.
 • Dit deel wordt beschikbaar voor de realisatie van een campus met een hyperscale datacenter. Op dit moment heeft zich een partij gemeld.

“Naast de fysieke logistiek ontwikkelt zich nu ook de markt voor digitale logistiek enorm en zorgt op veel plaatsen in het land voor flinke economische impulsen en welvaart. Dit zijn zonder uitzondering innovatieve bedrijven die hoogwaardige werkgelegenheid bieden wat goed aansluit bij het hogere opleidingsniveau van de beroepsbevolking in onze regio. Dit type bedrijven past uitstekend bij een jonge ambitieuze gemeente als Zeewolde en een innovatieve provincie als Flevoland” volgens wethouder De Jonge.

Aanpassing bestemmingsplan

 • Voor de ontwikkeling van Trekkersveld IV wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor bedrijventerrein Trekkersveld IV.
 • In het bestemmingsplan is verschil gemaakt tussen twee plannen: het voorontwerpbestemmingsplan en de notitie reikwijdte en detailniveau.
 • Dit heeft met twee verschillende wetten te maken.
 • Meer informatie over de procedure vindt u op de pagina Bestemmingsplan Trekkersveld IV.
Proces aanpassing bestemmingsplan
Overzicht bedrijventerreinen