Trekkersveld 4

  • De gemeente Zeewolde heeft aangekondigd het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld aanzienlijk te willen uitbreiden.
  • Dit is de vierde uitbreiding van het Trekkersveld, waarmee het bedrijvengebied tussen de Spiekweg (noord) en de Knardijk op een totale oppervlakte van 356 hectare komt.
  • Het nieuwe gebied loopt vanaf het huidige Trekkersveld 3, de Gooiseweg, de Knardijk tot de Hoge Vaart.
  • De beide uitbreidingsgebieden worden als één ruimtelijke ontwikkeling gezien en zullen daarom in nauwe samenhang met elkaar worden ontwikkeld als Trekkersveld 4.
  • De totale ontwikkeling van Trekkersveld 4 zal naar verwachting tenminste 500 - 800 arbeidsplaatsen opleveren. Een substantieel deel wordt gerealiseerd op de datacenter campus. Dit betreft veelal ook hoogwaardige werkgelegenheid.
Alle informatie over Trekkersveld 4