Trekkersveld 4

  • De gemeente Zeewolde heeft aangekondigd het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld te willen uitbreiden.
  • Dit is de vierde uitbreiding van het Trekkersveld, waarmee het bedrijvengebied tussen de Spiekweg (noord) en de Knardijk op een totale oppervlakte van 190 hectare komt.
  • Het nieuwe gebied sluit aan op het huidige Trekkersveld 3, de Gooiseweg en de Hoge Vaart.
  • De ontsluiting wordt gerealiseerd via een nieuw aan te leggen brug aan de Assemblageweg.

Bekijk het ontwerp-bestemmingsplan Trekkersveld 4 op: www.zeewolde.nl/bestemmingsplan bekijken

Grondprijzen

Grondprijzen 2024 Prijs exclusief btw en kosten koper
zichtlocatie € 143
locatie € 133