Horsterparc

Het bedrijventerrein Horsterparc is een bedrijventerrein met een parkachtige uitstraling. Op zoek naar een bedrijfspand of voorkeur voor een mix van kantoor- en bedrijfsruimte? De kans is groot dat Horsterparc de juiste mogelijkheden biedt.

 • Samen met de ondernemers wil de gemeente Zeewolde er voor zorgen dat Horsterparc haar parkachtige uitstraling behoudt.
 • In opdracht van de gevestigde bedrijven regelt een parkmanager onder andere het beheer en onderhoud, de bewegwijzering en collectieve bedrijfsbeveiliging.
 • De ondernemers breiden het basispakket naar behoefte verder uit.
 • Daarmee is en blijft Horsterparc het paradepaard van Zeewolde.
Bestemmingsplan Horsterparc bekijken

Segment Grondprijzen 2024 (exclusief btw, kostenkoper)
Modern gemengd € 133 per m2
Modern gemengd/ Hoogwaardig(-/representatieve zone) zichtlocaties € 143 per m2
Hoogwaardig, kantorenzone € 158 per m2
 • Houd rekening met legeskosten, eventuele kosten voor een extra en/of bredere inrit (één standaard inrit op kosten van de gemeente) en kosten voor de rioolaansluiting.
 • Kavels met een bedrijfsverzamelgebouw hebben een toeslag van 30 % op de grondprijs.

Het segment hoogwaardig kantorenzone is bestemd voor bedrijven met een maximale kantoorhoudendheid van 100%. Milieucategorie: maximaal categorie 2 of 3 (afhankelijk van locatie). Detailhandelsbedrijven, scholen en gebouwen ten behoeve van het openbaar bestuur zijn niet toegestaan. Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan. Minimaal aantal arbeidsplaatsen: 3.0 fte/ 1000 m2 uit te geven grond. Parkeren, laden en lossen: op eigen terrein.

Kavels

 • Kavelgroottes: 1000 m2 tot 4500 m2
 • (vaste) kaveldieptes: 40 m
 • Breedte kavels: variabel

Kenmerken bebouwing

 • Bebouwingspercentage: minimaal 30%
 • Bouwhoogte: minimaal 7,2 meter, maximaal 12 meter
 • Voorgevelrooilijn: op 5 meter uit de voorzijde van de kavel, deze moet voor minimaal 50% bebouwd worden met de voorgevel van het pand. Op hoekkavels is er sprake van 2 voorgevelrooilijnen. Erkers, luifels, dakranden en kozijnen mogen door deze rooilijn steken tot 1,50 meter.
 • Bouwgrenzen: de afstanden van het pand tot de zijdelingse en achterste perceelgrenzen is minimaal 4 meter.
 • Dakhelling: gebouwen hebben een plat dak, een Overstek van ten minste 50 centimeter is wenselijk.
 • Representatief: Ten minste 30% van de bebouwing langs de hoofdontsluiting van Horsterparc bestaat uit representatief volume (kantoren, showrooms, ruimtes met een grote transparantie). Voor bebouwing langs de Spiekweg is dit minimaal 40%.

Beeldkwaliteit

Het Horsterparc is een terrein voor kleine en middelgrote bedrijven waar een diversiteit aan ondernemingen gehuisvest kan worden. De richtlijnen en randvoorwaarden stellen een kader, zodat alle individuele bedrijfspanden samenhang vertonen en de identiteit van het Horsterparc als geheel versterkt wordt. Het algemene beeld en de kwaliteit die wordt nagestreefd is een ingetogen en
zakelijke architectuur te midden van een groene omgeving.

Materialen en kleur

Glas, staal gelakt in de kleur staalgrijs, blank aluminium, blank gelakt hout, wit of grijs stucwerk, baksteen in de kleuren donkergrijs, zwart of mangaan. Verder kleurgebruik (behoudens bedrijfsnaam/logo) is niet toegestaan).

Reclame

De bedrijfsnaam en/of - logo mag ten hoogste één maal als open letters/ logo aangebracht worden tegen de voorgevel. Verdere reclame uitingen op of aan de bedrijfsbebouwing zijn niet toegestaan.
Voor een volledig overzicht van alle voorschriften wordt u verwezen naar het bestemmingsplan en beeldkwaliteit plan dat is opgesteld voor dit terrein. 

Het segment hoogwaardig representatief is bestemd voor groothandels-, productiebedrijven en ambachtelijke bedrijven met een maximale kantoorhoudendheid tussen de 10 en 70%. Milieucategorie: maximaal categorie 2 of 3 (afhankelijk van locatie). Detailhandelsbedrijven, scholen en gebouwen ten behoeve van het openbaar bestuur zijn niet toegestaan. Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.
Minimaal aantal arbeidsplaatsen: 3.0 fte/ 1000 m2 uit te geven grond. Parkeren, laden en lossen: op eigen terrein.

Kavels

 • Kavelgroottes: 1600 m2 tot 4500 m2
 • (vaste) kaveldieptes: 75 m (of ca 35 - 40 m)
 • Breedte kavels: variabel

Kenmerken bebouwing

 • Bebouwingspercentage: minimaal 30%
 • Bouwhoogte: minimaal 7,2 meter, maximaal 12 meter
 • Voorgevelrooilijn: op 5 meter uit de voorzijde van de kavel, deze moet voor minimaal 50% bebouwd worden met de voorgevel van het pand. Op hoekkavels is er sprake van 2 voorgevelrooilijnen Erkers, luifels, dakranden en kozijnen mogen door deze rooilijn steken tot 1,50 meter.
 • Bouwgrenzen: de afstanden van het pand tot de zijdelingse en achterste perceelgrenzen is minimaal 4 meter.
 • Dakhelling: gebouwen hebben een plat dak, een Overstek van ten minste 50 centimeter is wenselijk.
 • Representatief: Ten minste 30% van de bebouwing bestaat uit representatief volume (kantoren, showrooms, ruimtes met een grote transparantie).

Beeldkwaliteit

Het Horsterparc is een terrein voor kleine en middelgrote bedrijven waar een diversiteit aan ondernemingen gehuisvest kan worden. De richtlijnen en randvoorwaarden stellen een kader, zodat alle individuele bedrijfspanden samenhang vertonen en de identiteit van het Horsterparc als geheel versterkt wordt. Het algemene beeld en de kwaliteit die wordt nagestreefd is een ingetogen en
zakelijke architectuur te midden van een groene omgeving.

Materialen en kleur

Glas, staal gelakt in de kleur staalgrijs, blank aluminium, blank gelakt hout, wit of grijs stucwerk, baksteen in de kleuren donkergrijs, zwart of mangaan. Verder kleurgebruik (behoudens bedrijfsnaam/logo) is niet toegestaan).

Reclame

De bedrijfsnaam en/of - logo mag ten hoogste één maal als open letters/ logo aangebracht worden tegen de voorgevel. Verdere reclame uitingen op of aan de bedrijfsbebouwing zijn niet toegestaan.
Voor een volledig overzicht van alle voorschriften wordt u verwezen naar het bestemmingsplan en beeldkwaliteit plan dat is opgesteld voor dit terrein. 

Het segment modern gemengd is bestemd voor groothandels-, productiebedrijven en ambachtelijke bedrijven met een maximale kantoorhoudendheid van 30%. Milieucategorie: maximaal categorie 2 of 3 (afhankelijk van locatie). Detailhandelsbedrijven, scholen en gebouwen ten behoeve van het openbaar bestuur zijn niet toegestaan. Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan. Minimaal aantal arbeidsplaatsen: 3.0 fte/ 1000 m2 uit te geven grond. Parkeren, laden en lossen: op eigen terrein.

Kavels

 • Kavelgroottes: 1600 m2 tot 4500 m2 (vaste)
 • Kaveldieptes: 55 m, 65 m, 75 m, 80 m
 • Breedte kavels: variabel

Kenmerken bebouwing

 • Bebouwingspercentage: minimaal 30%
 • Bouwhoogte: maximaal 12 meter
 • Voorgevelrooilijn: op 5 meter uit de voorzijde van de kavel, deze moet voor minimaal 50% bebouwd worden met de voorgevel van het pand. Op hoekkavels is er sprake van 2 voorgevelrooilijnen Erkers, luifels, dakranden en kozijnen mogen door deze rooilijn steken tot 1,50 meter.
 • Bouwgrenzen: de afstanden van het pand tot de zijdelingse en achterste perceelgrenzen is minimaal 4 meter.
 • Dakhelling: gebouwen hebben een plat dak, een overstek van ten minste 50 centimeter is wenselijk

Beeldkwaliteit

Het Horsterparc is een terrein voor kleine en middelgrote bedrijven waar een diversiteit aan ondernemingen gehuisvest kan worden. De richtlijnen en randvoorwaarden stellen een kader, zodat alle individuele bedrijfspanden samenhang vertonen en de identiteit van het Horsterparc als geheel versterkt wordt. Het algemene beeld en de kwaliteit die wordt nagestreefd is een ingetogen en
zakelijke architectuur te midden van een groene omgeving.

Materialen en kleur

Glas, staal gelakt in de kleur staalgrijs, blank aluminium, blank gelakt hout, wit of grijs stucwerk, baksteen in de kleuren donkergrijs, zwart of mangaan. Verder kleurgebruik (behoudens bedrijfsnaam/logo) is niet toegestaan).

Reclame

De bedrijfsnaam en/of - logo mag ten hoogste één maal als open letters/ logo aangebracht worden tegen de voorgevel. Verdere reclame uitingen op of aan de bedrijfsbebouwing zijn niet toegestaan.
Voor een volledig overzicht van alle voorschriften wordt u verwezen naar het bestemmingsplan en beeldkwaliteit plan dat is opgesteld voor dit terrein.

Het segment hoogwaardig representatief is bestemd voor groothandels-, productiebedrijven en ambachtelijke bedrijven met een maximale kantoorhoudendheid tussen de 10 en 70%. Milieucategorie: maximaal categorie 2 of 3 (afhankelijk van locatie). Detailhandelsbedrijven, scholen en gebouwen ten behoeve van het openbaar bestuur zijn niet toegestaan. Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.
Minimaal aantal arbeidsplaatsen: 3.0 fte/ 1000 m2 uit te geven grond. Parkeren, laden en lossen: op eigen terrein.

Kavels

 • Kavelgroottes: 750 m2 tot 4500 m2
 • (vaste) kaveldieptes: 35 m, 50 m, 75 m
 • Breedte kavels: variabel 

Kenmerken bebouwing

 • Bebouwingspercentage: minimaal 30%
 • Bouwhoogte: maximaal 12 meter
 • Voorgevelrooilijn: op 5 meter uit de voorzijde van de kavel, deze moet voor minimaal 50% bebouwd worden met de voorgevel van het pand. Op hoekkavels is er sprake van 2 voorgevelrooilijnen Erkers, luifels, dakranden en kozijnen mogen door deze rooilijn steken tot 1,50 meter.
 • Bouwgrenzen: de afstanden van het pand tot de zijdelingse en achterste perceelgrenzen is minimaal 4 meter.
 • Dakhelling: gebouwen hebben een plat dak, een overstek van ten minste 50 centimeter is wenselijk.

Beeldkwaliteit

Het Horsterparc is een terrein voor kleine en middelgrote bedrijven waar een diversiteit aan ondernemingen gehuisvest kan worden. De richtlijnen en randvoorwaarden stellen een kader, zodat alle individuele bedrijfspanden samenhang vertonen en de identiteit van het Horsterparc als geheel versterkt wordt. Het algemene beeld en de kwaliteit die wordt nagestreefd is een ingetogen en
zakelijke architectuur te midden van een groene omgeving.

Materialen en kleur

Glas, staal gelakt in de kleur staalgrijs, blank aluminium, blank gelakt hout, wit of grijs stucwerk, baksteen in de kleuren donkergrijs, zwart of mangaan. Verder kleurgebruik (behoudens bedrijfsnaam/logo) is niet toegestaan).

Reclame

De bedrijfsnaam en/of - logo mag ten hoogste één maal als open letters/ logo aangebracht worden tegen de voorgevel. Verdere reclame uitingen op of aan de bedrijfsbebouwing zijn niet toegestaan.

1. Oriëntatie

De eerste stap in het vestigingsproces is de oriëntatiefase, deze start als een ondernemer zich spontaan meldt bij de gemeente, maar ook wanneer een ondernemer via acquisitie door de gemeente benaderd wordt. In de oriëntatiefase vinden één of meer gesprekken tussen acquisiteur, ondernemer en vestigingsadviseur plaats, met als einddoel het vinden van de meest passende locatie. Wanneer nieuwbouw niet mogelijk is, verwijzen we naar de bestaande markt.

2. Keuze kavel en vestigingsaanvraag

Na de selectie van een kavel krijgt de ondernemer in principe 1 maand de tijd om een vestigingsaanvraag voor deze kavel in te dienen. In deze vestigingsaanvraag staan alle gegevens die de gemeente nodig heeft om te beoordelen of een ondernemer voldoet aan de in het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en vestigingscriteria vastgelegde voorschriften.

3. Besluitvorming college van burgemeester en wethouders

Op basis van de vestigingsaanvraag leggen we de uitgifte van een kavel voor aan het college van burgemeester en wethouders. In het algemeen leidt dit tot een positief besluit, wanneer een vestiging niet passend is eindigt het proces vaak al in de oriëntatiefase. Bij een negatief besluit verwijzen we de ondernemer naar de bestaande markt.

4. Reserveringsovereenkomst

Na een positief besluit door het college sluiten we een reserveringsovereenkomst voor een half jaar. Na een half jaar kan de ondernemer besluiten niet door te gaan met de vestigingsplannen, in dat geval wordt een reserveringsvergoeding in rekening gebracht van 3,25% van de koopprijs van de kavel. Het is ook mogelijk de reserveringsovereenkomst met een jaar te verlengen, tegen betaling van 6,5% van de koopprijs van de kavel. Eventueel betaalde reserveringsvergoedingen worden in mindering gebracht op de koopprijs van de kavel.

5. Vergunningprocedure

Gedurende de reserveringsperiode vindt de (verdere) ontwikkeling van de bouwplannen plaats en worden de benodigde procedures (principeverzoek, bouwvergunning, eventueel een milieuvergunning en ontheffingen of projectbesluiten) doorlopen. In feite is hierbij sprake van een apart proces, welke start na het sluiten van de reserveringsovereenkomst voor een specifieke kavel. De doorlooptijd van de procedures is sterk afhankelijk van de benodigde procedures.

6. Sluiten koopovereenkomst en notarieel transport

Na verlening van de benodigde vergunningen wordt de koopovereenkomst gesloten en kan het notarieel transport van de kavel plaatsvinden. Eventueel betaalde reserveringsvergoedingen (zie punt 4) worden in mindering gebracht op de koopprijs van de kavel. Na notarieel transport kunnen de bouwwerkzaamheden starten.

Ieder bedrijf dat zich vestigt op Horsterparc wordt bij overdracht van de kavel lid van de Vereniging Parkmanagement Horsterparc. Via deze vereniging wordt een basispakket aan producten aangeboden:

 • Een parkmanager, in dienst van de Vereniging, is aanspreek punt voor de gevestigde bedrijven;
 • Bij de ontwikkeling en realisatie van Horsterparc is veel aandacht besteed aan de duurzaamheid van het bedrijventerrein. Om deze zorg voor de omgeving ook na realisatie van het bedrijventerrein voort te zetten, worden vanuit de Vereniging Parkmanagement alle bedrijven die zich vestigen op Horsterparc onderzocht op efficiency. Zij krijgen op basis van deze efficiencyscan advies over hoe verbeteringen mogelijk zijn;
 • De Vereniging Parkmanagement Horsterparc zorgt voor een eenduidige bewegwijzering op Horsterparc;
 • Via de Vereniging Parkmanagement Horsterparc is de bedrijfsterreinbeveiliging georganiseerd.
 • De contributie voor de Vereniging Parkmanagement Horsterparc wordt jaarlijks opnieuw aangepast. In 2023 is de contributie €0,30 euro/m2 voor voor kavels kleiner dan 5000 m2 (of indien groter voor de 1e 5000m2) 0,15 euro/m2 voor elke m2 van kavels van meer dan 5000 m2 (exclusief btw).