Zeewolde steunt ondernemingen actief in de verduurzaming

In opdracht van de gemeente helpt het Energieloket Zeewoldenaren bij het vinden van de juiste oplossing om de woning te verduurzamen. Maar de gemeente helpt het bedrijfsleven ook door steun te verlenen aan ondernemers die initiatieven nemen of plannen hebben voor duurzame energie,  energiebesparing, duurzame bouw en -mobiliteit of een circulaire economie. In het kader van het gemeentelijke Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022 heeft OTG.Energy recentelijk een subsidie van 11.624 euro toegekend gekregen voor de verdere ontwikkeling van het innovatieve duurzaamheidsconcept OTG-REEL. De provincie Flevoland heeft daarbovenop vanuit de regeling Bevordering Initiatieven nog eens 25.000 euro toegekend aan de Zeewolder duurzaamheidsinnovator.

Wethouder Ewout Suithoff: Centraal in de etalage staat telkens een onderneming uit Zeewolde die op het terrein van verduurzaming opvallende prestaties levert

Om de verduurzaming kracht bij te zetten heeft Zeewolde Zakelijk, de gemeentelijke organisatie die de relatie met het bedrijfsleven in Zeewolde onderhoudt, onlangs haar etalage in de Weergang (Ravelijn) volledig vernieuwd. “Centraal in de etalage staat telkens een onderneming uit Zeewolde die op het terrein van verduurzaming opvallende prestaties levert:, zegt Ewout Suithoff, wethouder duurzaamheid. “Daarmee wijst Zeewolde Zakelijk het publiek er op welke bedrijven uit Zeewolde wat verduurzaming betreft positief aan de weg timmeren.” De bedrijfspresentatie in de etalage wisselt, zodat er telkens voor enige tijd een ander bedrijf in de schijnwerpers wordt geplaatst.

Het veelbelovende OTG.Energy mocht aftrappen. Het innovatieve bedrijf werkt vanuit haar energy experience center op het Schepenveld aan oplossingen om lokaal vraag en aanbod omtrent hernieuwbare energie in balans te krijgen. Met OTG.REEL - Renewable Exchangeable Electricity – waarvoor de gemeentelijk en provinciale subsidies zijn verstrekt heeft OTG.Energy een oplossing gevonden om zowat alle vormen van hernieuwbare energie op te slaan. Een huishouden kan daarmee bijvoorbeeld lokaal opgewekte zonne-energie lokaal opslaan in een accu of een brandstofcel en daarmee haar energiebehoefte, zowel warmte als elektriciteit, lokaal van dag tot dag in balans krijgen. Ook het energiegebruik kan middels een laadpaal voor elektrische auto’s slim afgestemd worden op de op dat moment voorhanden zijnde lokale duurzame elektriciteit uit zonnepanelen.

“Daarmee ben je écht onafhankelijk en is altijd duurzame energie voor eigen gebruik beschikbaar”, zegt Anne Siepel, die samen met Richard Duckers de leiding heeft bij OTG.Energy. Niet alleen voor de particulier of een particulier collectief is dit een interessante duurzame oplossing, maar ook voor het bedrijfsleven, sportverenigingen, scholen en de overheid biedt OTG met OTG.REEL de oplossing om volledige controle over de eigen hernieuwbare energy te krijgen.

Meer info op: OTG.energy

Naar overzicht