Uitbreiding Trekkersveld

  • Nieuws archief
  • Gemeente Zeewolde heeft aangekondigd het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld aanzienlijk te willen uitbreiden. Dit is de vierde uitbreiding van het Trekkersveld, waarmee het bedrijvengebied tussen de Spiekweg (noord) en de Knardijk op een totale oppervlakte van 356 hectare komt.
  • Het nieuwe gebied wordt 201 hectare groot. Het nieuwe gebied bestaat uit twee delen: 166 hectare voor een datacenter campus en 35 hectare beschikbaar als regulier bedrijventerrein.
  • “De beide uitbreidingsgebieden worden als één ruimtelijke ontwikkeling gezien en zullen derhalve in nauwe samenhang met elkaar worden ontwikkeld als Trekkersveld 4”, aldus de wethouder Egge Jan de Jonge.
  • De totale ontwikkeling van Trekkersveld 4 zal naar verwachting tenminste 500 - 800 arbeidsplaatsen opleveren. Een substantieel deel wordt gerealiseerd op de datacenter campus. Dit betreft veelal ook hoogwaardige werkgelegenheid.

Uitbreiding regulier bedrijventerrein

Wethouder De Jonge: “Als onderdeel van de Logistieke Hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde kunnen wij als Zeewolde doorgroeien en een flinke bijdrage blijven leveren aan de belangrijke logistieke hubfunctie van Flevoland”. Daarom zal de eerste 35 hectare, direct aansluitend op het bestaande en succesvolle Trekkersveld, worden ontwikkeld met kavels tot 5 hectare. Hiermee worden veelal lokale en regionale bedrijven bediend. 

Ontwikkeling locatie datacenter campus

Voor de vestiging van een hyperscale datacenter op de overige 166 hectare, heeft zich een partij gemeld. Vanaf woensdag 10 juni start de inzageprocedure van het voorontwerp bestemmingsplan en de Notitie Reikwijdte en Detaillering. Wethouder De Jonge: "Als alles meezit hopen we medio 2e kwartaal 2021 van start te kunnen gaan met de voorbereidende werkzaamheden”.

U kunt op de plannen reageren. Ga naar de website van gemeente Zeewolde voor meer informatie.

Naar proces bestemmingsplan Trekkersveld
Naar overzicht