Tozo-regeling verlengd tot 1 oktober

Om ondernemers te helpen, die in de knel komen door de coronacrisis, is door de rijksoverheid een tijdelijke regeling ingesteld. Deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is per 1 juni verlengd tot 1 oktober. Ondernemers die de regeling hebben aangevraagd kunnen ook in aanmerking komen voor de verlengde regeling als ze aan de voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn gewijzigd ten opzichte van de eerste regeling; een groot verschil met de eerste drie maanden is dat het inkomen van de partner bij de vervolgmaatregel per 1 juni wordt meegerekend voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering.

Ondernemers die de regeling hebben aangevraagd kunnen ook in aanmerking komen voor de verlengde regeling als ze aan de voorwaarden voldoen.

Zelf aanvragen

De Tozo wordt niet automatisch verlengd, ondernemers moeten dit zelf aanvragen. Omdat de voorwaarden zijn veranderd en er soms in de persoonlijke situatie wijzigingen zijn. Voor de verlenging heeft het Zelfstandigenloket Flevoland een verkort formulier klaargezet.

Nieuwe aanvragen, door ondernemers die niet eerder gebruik hebben gemaakt van de regeling, moeten een uitgebreider formulier invullen.

Hoe aanvragen?

Bent u ondernemer en wilt u de Tozo aanvragen? Ga dan naar de website www.zelfstandigenloketflevoland.nl en log in bij het gemeenteportaal, met uw DigiD. Ga naar ‘Aanvragen Tozo’ en kies dan voor ‘Aanvraag Tozo 2 Levensonderhoud’ of ‘aanvraag Tozo Bedrijfskrediet’.  Wilt u de verlenging aanvragen, dan gaat u naar ‘verlenging Tozo levensonderhoud’. Zorg dat u het formulier volledig invult, dit voorkomt vertraging

Meer informatie is te lezen op www.zelfstandigenloketflevoland.nl

Naar overzicht