Ondernemers Zeewolde praten mee over de Gebiedsagenda

Ondernemers Zeewolde praten mee over de Gebiedsagenda

Wat zijn de uitdagingen en kansen in het gebied Ermelo, Harderwijk, Zeewolde (EHZ) en kan samenwerking in de regio leiden tot betere voorwaarden voor een bloeiende regio? Ondernemers uit Zeewolde worden uitgenodigd om mee te praten over de Gebiedsagenda EHZ.

Burgemeester Gerrit Jan Gorter nodigt ondernemers in Zeewolde uit voor een online bijeenkomst over de Gebiedsagenda van Ermelo, Harderwijk, Zeewolde (EHZ) en de provincies Gelderland en Flevoland. Zij gaan in gesprek over de economische kansen en mogelijkheden voor bijvoorbeeld het toerisme. Maar ook laten zij hun licht schijnen op het wonen in de regio en zaken als de bereikbaarheid. De ideeën en prioriteiten van ondernemend Zeewolde zijn belangrijk, bij de uitwerking van de Gebiedsdagenda EHZ.

De online bijeenkomst wordt georganiseerd op

  • dinsdag 23 februari, van 19:30 tot 21:00 uur
  • Aanmelden kan bij via e-mail bij: m.dekok@berenschot.nl

Waarom nodigt de gemeente ondernemers uit?  Zij zijn actief in Zeewolde en dragen aarmee bij aan (de toekomst van) de gemeente en het EHZ-gebied. De EHZ-gemeenten en de twee provincies willen een gezamenlijke gebiedsagenda maken. Met deze agenda willen de gemeenten samenwerken op thema’s die voor alle inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in het gebied belangrijk zijn, zoals economie, wonen, toerisme en bereikbaarheid. Adviesbureau Berenschot is gevraagd dit traject te begeleiden. Samen met de gemeenten is een overzichtgemaakt van hoe zij er nu voor staan. Maar hiermee zijn we er nog niet. We willen ook weten hoe ondernemers tegen de gebiedsagenda aankijken. Daarom gaat de gemeente met hen hier het gesprek over aan.

Wat kunnen de deelnemers verwachten? Een groepsgesprek van 2 uur, met andere bedrijven en ondernemers uit Zeewolde, begeleid door Berenschot. We praten over het EHZ-gebied waarvan Zeewolde deel uitmaakt en over de kansen die er worden gezien. Voorbeelden van vragen die we bespreken zijn: 

  • Wat karakteriseert dit gebied?
  • Wat zijn de kwaliteiten en wat zijn ontwikkelpunten?
  • Wat zijn de belangrijkste vraagstukken de komende tijd en welke oplossingen ziet u?
  • Hoe kan de economie en daaraan verbonden thema’s van het gebied versterkt worden?
  • Welke kansen ziet u voor samenwerking tussen de gemeenten in dit gebied?
  • Welke dromen heeft u voor het gebied?