Groot onderhoud Trekkersveld I en II

Groot onderhoud Trekkersveld I en II

Op Trekkersveld I en II worden de komende anderhalf jaar op drie percelen werkzaamheden voor groot onderhoud en vernieuwing van het openbaar gebied uitgevoerd. Het werk is in december 2021 klaar. Op 7 augustus gaf wethouder Egge Jan de Jonge van Economische Zaken het startsein voor de werkzaamheden die op 17 augustus zullen beginnen.  

Samen met Marcel de Jong, bedrijfsleider Dura Vermeer, onthulde wethouder De Jonge een groot bouwbord aan de Groenewoudseweg/Spiekweg. Ze deden dat in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Dura Vermeer, Waterschap Zuiderzeeland, Bedrijfskring Zeewolde en verscheidene ondernemers van Trekkersveld.

Een toekomstbestendig industrieterrein

De gemeente Zeewolde vindt het van groot belang dat de werkzaamheden  klantvriendelijk,  duurzaam en aangepast op de klimaatverandering worden uitgevoerd. Bij het ontwerp, de maatregelen, de aanbesteding en de uitvoering is met deze uitgangspunten rekening gehouden. Het resultaat van de werkzaamheden is een toekomstbestending industrieterrein dat weer 40 jaar mee kan.

Een goede balans tussen kosten, duurzaamheid en klantvriendelijkheid

Aannemer Dura Vermeer is geselecteerd omdat de aannemer voor een goede balans tussen kosten, duurzaamheid en klantvriendelijkheid zorgt.  De aannemer stemt de werkzaamheden af met de bedrijven die gevestigd zijn op het industrieterrein. Een voorbeeld daarvan is de bereikbaarheid van de bedrijven tijdens de werkzaamheden. De overlast die mogelijk kan ontstaan door asfalteringswerkzaamheden worden beperkt door in de nacht te asfalteren. Om tijdens de werkzaamheden de CO2-uitstoot zo veel mogelijk te beperken zullen de voertuigen van Dura Vermeer op biobrandstof rijden en zal er waar mogelijk elektrisch matrieel worden ingezet. De planning is zodanig dat er zo min mogelijk transportbewegingen zullen zijn. Dura Vermeer heeft alle 213 bedrijven op Trekkersveld I en II ge├»nfomeerd over de werkzaamheden waarvan alle fases via een speciale bouwapp zijn te volgen.  Dura Vermeer heeft voorts een omgevingsmanager aangesteld, die 24 uur per dag bereikbaar is via het e-mailadres trekkersveldbereikbaar@duravermeer.nl

Waarom groot onderhoud en vernieuwing?

Het terrein is aan groot onderhoud en vernieuwing toe want:

  • Sommige wegen en bermen zijn verzakt
  • Er treedt soms wateroverlast op doordat de riolering niet functioneert of is verzakt
  • Een robuuste watergang ontbreekt om de riolering op aan te sluiten
  • Bomen zijn soms instabiel en beschadigen de riolering
  • Plantvakken en groenstroken zijn niet optimaal ingericht

Op de website www.trekkersveldbereikbaar.nl is vanaf 17 augustus de informatie te vinden over het werk, de uitgangspunten, etc.

Naar overzicht