Aanvragen tegemoetkoming (NOW-regeling)

  • Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis.
  • De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%).
  • Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen.

Aanvragen bij UWV

  • U kunt een aanvraag indienen bij het UWV.
  • U heeft meerdere gegevens nodig zoals het loonheffingsnummer en verwachte percentage omzetverlies.
Tegemoetkoming aanvragen bij UWV